Vydávání žádostí

Kdy probíhá vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ?

Informaci o termínu vydávání žádostí o přijetí do mateřských škol naleznete na stránce přijímací řízení.

 

Je možné vydat žádost jinak než elektronicky?

NENÍ - Žádost je možné získat pouze elektronicky následujícím způsobem:

 1. Elektronické vydání žádosti – Preferovanou možností je vytvoření formuláře žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách.
 2. Vytvoření žádosti na Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů Městského úřadu Tišnov, u pracovníka školství v úřední dny po telefonické domluvě na tel. 549 439 824 , budova MěÚ Ráboňova (bývalý Úřad práce), přízemí, Ing. Daria Švecová.

Podrobnější informace o zaregistrování a vyzvednutí žádosti v části Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti?

 

  Co je třeba pro elektronické vydání žádosti o přijetí?

  Pro elektronické vydání žádosti je třeba mít:

  • Průkaz zdravotního pojištění dítěte (pokud nebyl vydán, použíjete volbu jméno a vámi zvolené heslo)
  • Počítač, který má:
   • Připojení k internetu.
   • Internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. (Tomuto požadavku vyhovuje nastavení úrovně zabezpečení v Internet exploreru na "Střední")
   • Prohlížeč PDF souborů.

  Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti?

  V období vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ postupujte tímto způsobem:

  1. Navštivte úvodní stránku http://zapisms.tisnov.cz
  2. Zadejte číslo průkazu pojištěnce svého dítěte (popřípadě, jméno a heslo v případě, že jste cizinec) a stiskněte tlačítko [pokračovat].
  3. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí a opatřen nápovědou.
  4. Při vyplňování žádosti věnujte zvýšenou pozornost vyplnění Trvalého pobytu dítěte. Při zadávání vyplňte několik prvních písmen Ulice (nebo názvu katastru pokud ulici nemáte přidělenu) a systém Vám nabídne seznam dostupných názvů ulic (katastrů), a tu správnou zvolte kliknutím myší či výběrem šipkami. Pokud se zobrazí informace "V rámci Brna ulice nenalezena", pak zkuste do políčka Ulice zadat jinou část textu z ulice např. "28" a systém nabídne "nám. 28. října".


   Následně zadejte do políčka Číslo jedno z čísel číslo orientační nebo popisné číslo. A poté klikněte na červené tlačítko Ověřit spádovou školu. V případě, že jste vše správně vyplnili, tak se červené tlačítko změní na zelené "Spádová škola nalezena:" a máte přidělenu spádovou školu.

   V případě, že se druhé číslo nenalezlo správně, či jste vybrali chybnou ulici tak můžete kliknout na tlačítko "Nové zadání adresy" a postup zopakovat. V případě, že adresa je mimo Brno, tak vyplňte adresu bez určení spádové školy a může to vypadat např. takto:
  5. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „karty dítěte“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
  6. Po stisku tlačítka [upravit přihlášku] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

  Jak vytisknout žádost?

  Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe Reader, Foxit Reader (jsou zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce).

  Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí do MŠ?

  • Vytiskněte si počet žádostí shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte podat žádost o přijetí dítěte.
  • Ve formuláři je místo pro zapsání tří škol (celkem však čtyř pracovišť, neboť MŠ U Humpolky má 2 pracoviště) v pořadí preferencí.
  • Každou žádost si nechte potvrdit od lékaře Vašeho dítěte.
  • Vyčkejte do období, kdy začne příjem žádostí o přijetí (6. 5. 2020). Poté se řiďte pokyny pro fázi "Příjem vyplněných žádostí na školách"