Poradna

Proces zápisu dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:

1. Vytvoření žádostí

V této fázi je třeba vytvořit žádosti o přijetí a nechat si je potvrdit od lékaře Vašeho dítěte.

více informací

2. Příjem vyplněných žádostí

V průběhu příjmu vyplněných žádostí je nutné se dostavit do vybraných mateřských škol s vytištěnou a podepsanou žádostí o přijetí a dalšími doklady.

více informací

3. Průběh řízení

Každá škola vede samostatné správní řízení. Dne 11. 5. 2020 můžete očekávat informaci ředitelek škol o možnosti přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte na školu/školy, na kterou jste podali žádosti.

více informací