Příjem vyplněných žádostí

Co si vzít s sebou?

Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit:

  vyplněnou žádost o přijetí,

  doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte),

  rodný list,

  průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.

   Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

   Příjem vyplněných žádostí probíhá 6. 5. 2020 viz konkrétní mateřská škola v záložce Seznam škol.

   V tomto termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu MŠ. Do každé z mateřských škol je třeba se dostavit osobně a odevzdat žádost o přijetí v papírové podobě.