Fáze zápisu

  • 0Před vydávání žádostíod 1. 1. 2020
  • 1Vydávání žádostí1. 4. 2020 - 6. 5. 2020
  • 2Sběr žádostí6. 5. 2020
  • 3Přijímací řízeníod 11. 5. 2020

Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 4. 2020 - 6. 5. 2020
 
2.
Sběr žádostí
6. 5. 2020
8:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Na území města Tišnov se pro zřizované mateřské školy stanovuje školský obvod správní území města Tišnova. To znamená, že spádovými školami jsou všechny mateřské školy zřizované městem Tišnov a je na rozhodnutí zákonného zástupce, na kterou z nich žádost o přijetí dítěte podá.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

 

Počet škol: 
3
Podaných žádostí: 
155
Přijatých dětí: 
109
Nepřijatých dětí: 
45
Vypsaných volných míst: 
108
Vygenerovaných žádostí: 
165
Přerušení správního řízení: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
118
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti na adrese zvláštní matriky: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města TišnovaMimo město
5letí13 ( 12 / 0 )13 ( 12 / 0 )0 ( 0 / 0 )
4letí13 ( 13 / 0 )12 ( 12 / 0 )1 ( 1 / 0 )
3letí76 ( 73 / 3 )69 ( 67 / 2 )7 ( 6 / 1 )
3letí (1.9. - 31.12.)39 ( 11 / 28 )37 ( 11 / 26 )2 ( 0 / 2 )
2letí a mladší53 ( 11 / 42 )50 ( 11 / 39 )3 ( 0 / 3 )
Celkem dětí155 ( 109 / 45 )144 ( 102 / 41 )11 ( 7 / 4 )

Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí2 roky3 k 31. 12.3 roky4 roky5 letPočet dětí celkem
339152029
2012140026
11118471113100
Celkem dětí1439761313155

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí3 rokyPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
212
Celkem vícenásobně přijatých dětí11 dětí \ 2 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 1 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Informace pro rok 2020

Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem určuje pro všechny MŠ jeden obvod, jehož území tvoří území města Tišnova (vč. místních částí).

http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/pravni-predpisy-mesta

Děti, které se z kapacitních důvodů do mateřské školy nedostanou, budou přednostně přijímány do Dětské skupiny Potůček. Dětskou skupinu provozuje Rodinné centrum Studánka ve spolupráci s městem Tišnovem a MAS Brána Vysočiny. Přijímací řízení do Potůčku bude probíhat od 1. 6. 2020 do 12. 6. 2020. Kontaktní osoba je Mgr. Kateřina Hromčíková (studanka.tisnov@gmail.com, 777 706 723).

Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách RC Studánka

https://www.studanka-tisnov.cz/nova-detska-skupina-potucek-provozovana-rc-studanka/

 

 

Elektronické přihlášky do MŠ - v Tišnově již pátým rokem

Elektronický zápis do mateřských škol již není v Tišnově novinkou. Když jsme zvolili tento systém, byli jsme rozhodnuti jít s dobou a zároveň jsme jej připravili z několika dalších, neméně zajímavých, důvodů:

- žádosti je možné "vyzvedávat" a vyplňovat, po dobu několika týdnů;

- hlásíte-li své dítě na více MŠ v Tišnově, vyplníte žádost pouze jednou a vytisknete ji kolikrát potřebujete;

- systém nabízí jasná kritéria vyjádřená číselným bodovým ohodnocením, která nelze nijak zmanipulovat;

- zřizovatel mateřských škol (Město Tišnov) má v každé fázi přijímacího řízení aktuální informaci o počtech hlásících se dětí;

- elektronický systém zjednodušuje vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte, a zajišťuje větší transparentnost.

Potřebné informace najdete na těchto stránkách, čtěte však důkladně až do konce. V případě potřeby si pročtěte záložku PORADNA.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.