Zápis do mateřských škol - Tišnov
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:111Počet přijatých dětí:64

Kritéria řízení

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

 

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2019) Body
5 - 6 let s trvalým pobytem na území města Tišnova 2560
4 roky s trvalým pobytem na území města Tišnova 1280
3 roky s trvalým pobytem na území města Tišnova 640
5 - 6 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 320
4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 160
3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 80
5 - 6 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 40
4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 20
3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 10
2 roky bez určení pobytu 0
Den věku dítěte v roce za každý den k 31. 8. 2019: 0.02

 

Pozn: věk dítěte je vždy počítán k 31.8.2019.
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti.
Trvalý pobyt ve městě Tišnov zahrnuje i městské části (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov).

 

Každodenní docházka dítěte Body
s celodenní délkou pobytu a nástupem k 2. 9.2019 200
s půldenní délkou pobytu a nástupem k 2. 9.2019 0
s celodenní délkou pobytu a nástupem po 2. 9.2019 0
s půldenní délkou pobytu a nástupem po 2. 9.2019 0

 

Sourozenec dítěte v MŠ Body

sourozenec s trvalým pobytem v Tišnově, který dosáhne věku 3 let do 31.8.2019, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 2. 9.2019):

400

starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku

0

 

V případě shodnosti bodů bude dítě zařazeno dle abecedy (nejprve podle příjmení, poté podle jména).

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo.

Jak se vypočítává věk dítěte?

1.9.2012 - 31.8.2013 - šestiletí (odklad ŠD - věk 7 let ve školním roce)
1.9.2013 - 31.8.2014 - pětiletí (předškolní děti - věk 6 let ve školním roce; plní dle zák. č. 561/2004 Sb. povinné předškolní vzdělávání)
1.9.2014 - 31.8.2015 - čtyřletí
1.9.2015 - 31.8.2016 - tříletí
1.9.2016 - 31.8.2017 - dvouletí