Zápis do mateřských škol - Tišnov
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0
  • 0. Základní informace od 1.3.2018
  • 1. Vytváření žádostí od 2.4.2018 do 27.4.2018
  • 2. Zápis - příjem žádostí 2.5.2018
  • 3. Průběh řízení od 9.5.2018

Systém pro zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2018/2019

Vítejte na internetovém portále, vytvořeném za účelem informování o průběhu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Tišnovem.

Vytváření elektronických žádostí probíhá výhradně v termínu:  2.4.2018 – 27.4.2018

Zápis = příjem vyplněných žádostí na jednotlivých MŠ proběhne: 2.5.2018 od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod.

Předtím, než začnete pokládat nejrůznější dotazy si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny. Děkujeme.

Jak zápis do mateřských škol probíhá?

1.
Vydávání žádostí
2. 4. 2018 - 27. 4. 2018
 
2.
Sběr žádostí
2. 5. 2018
 
3.
Průběh řízení
od 9. 5. 2018

NOVINKA pro rok 2018

První novinkou je letos Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2016 a školské obvody MŠ nově nahrazuje jedním obvodem, jehož území tvoří území města Tišnova (vč. místních částí).

http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/pravni-predpisy-mesta

Z důvodu vysoké poptávky na umístění dětí do MŠ v Tišnově a na základě legislativních změn, které od roku 2018 dávají rodičům nárok na přijetí jejich tříletých dětí do MŠ, vznikne letos v Tišnově dětská skupina „Potůček“ s kapacitou 23 míst. Dětská skupina bude určena pro tišnovské děti od  3 let věku, které se nedostanou v řádném zápisu do mateřských školek (zúčastní se zápisu v řádném termínu a obdrží rozhodnutí o nepřijetí do předškolního zařízení). Provozovatelem dětské skupiny bude Rodinné centrum Studánka, které bylo městem osloveno díky svým dlouholetým zkušenostem s péčí o předškolní děti v Ptáčatech a v Jezírku.

Podrobné podmínky pro přijetí budou včas zveřejněny na webu RC Studánka a na webových stránkách města Tišnova.

 

Elektronické přihlášky do MŠ - v Tišnově již třetím rokem

Elektronický zápis do mateřských škol již není v Tišnově novinkou. Když jsme zvolili tento systém, byli jsme rozhodnuti jít s dobou a zároveň jsme jej připravili z několika dalších, neméně zajímavých, důvodů:

1. žádosti je možné "vyzvedávat" a vyplňovat, po dobu několika týdnů,

2. pokud hlásíte své dítě na více MŠ v Tišnově, vyplníte žádost pouze jednou, poté si ji vytisknete kolikrát je to potřeba,

3. systém nabízí jasná kritéria, vyjádřená číselným bodovým ohodnocením, která nelze nijak zmanipulovat,

4. zřizovatel MŠ (Město Tišnov) má v každé fázi přijímacího řízení aktuální informaci o počtech dětí hlásících se do jednotlivých MŠ,

5. elektronický systém zjednoduší vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte, a zajistí větší transparentnost.

Všechny potřebné informace najdete na těchto stránkách, čtěte však důkladně až do konce. V případě potřeby si pročtěte záložku PORADNA.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.